Városi Sorfák Jegyzéke »»

Az Alföldi Faiskolások Egyesületének januári konferenciáján Lukács Zoltán (Magyar Faápolók Egyesülete  elnöke) a közelmúltban megjelent Közterületi Sorfák Jegyzékét mutatta be
Legfrissebb bejegyzések:
2017-11-30
Szavazóképes, köztestületi tagokkal a kamarai munkában | részletek
A Magyar Díszkertészek Szövetsége országjáró rendezvénysorozatának hódmezővásárhelyi programja a dísznövény ágazat gazdasági kérdéseivel és a növényvédelem kihívásaival foglalkozott. Orlóci...
2017-11-27
Szakmai Konferencia | részletek
  A Magyar Díszkertészek Szövetsége és a Magyar Díszfaiskolások Egyesülete tisztelettel meghívja "A dísznövény ágazat gazdasági kérdései, a dísznövényvédelem kihívásai, válaszok és...
2017-11-14
Szakmai konferencia: A dísznövény ágazat gazdasági kérdései, a dísznövényvédelem kihívásai, válaszok és megoldások címmel | részletek
A Magyar Díszkertészek Szövetsége „A dísznövény ágazat gazdasági kérdései, a dísznövényvédelem kihívásai, válaszok és megoldások” címmel szakmai konferenciát tart Hódmezővásárhelyen,...
Szakmai konferencia és egynyári fajtabemutató

A Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ (NAIK) Gyümölcstermesztési Kutatóintézet a Magyar Díszkertészek Szövetségével közösen nemrég szakmai konferenciát és egynyári fajtabemutatót rendezett.
Helyszíne a NAIK Gyümölcstermesztési Kutatóintézet budapesti, Park utcai bázisa volt, ahol 65 évvel ezelőtt kezdődött el a nemesítési munka. Ott folytatta 60 éven át a virágágyi dísznövényfajták nemesítését Dr. Kováts Zoltán, akinek a nagyszerű szárazság- és hőtűrő egynyári fajtái az utóbbi években a hazai termesztés és felhasználás számára felértékelődtek. A figyelem középpontjába került fajok és fajták iránt megnövekedett igény előtérbe hozta a nemesítés és a magforgalmazás problémáit.
A konferencia fő témái így az egynyári virágok hazai nemesítésével, a díszkertész ágazat tudományos fejlettségével, valamint az elkövetkező évek vetőmag-forgalmazási lehetőségeivel foglalkoztak. 
Előadások hangzottak el továbbá - bemutatva Budapest és Eger parkjait - a nagyvárosi virágágyak fenntartásáról, a magyar egynyári fajokkal szerzett tapasztalatokról, a „másként látó és másként tudó ” nemesítő Dr. Kováts Zoltán munkásságáról, valamint a legutóbbi Fleuroselect aranydíjas Ocimum fajtáról.


A nemesítő nemesítsen, a kereskedő kereskedjen 

Bori Krisztián Gábor, a Földművelési Minisztérium szakreferense a hazai egynyári nemesítés eddigi eredményeit ismertette.
Érdemként emelte ki az Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ több évtizedes nemesítési múltját, (a falak között 65 éve folyik ez a munka), több fajta nemzetközi elismerését (Fleuroselect), a fajták kimagasló szárazság-, és hőtűrő képességét, kiemelkedő díszítő értékét. Ugyanakkor hiányosságnak nevezte a gyenge betegség-ellenállóságot, a rezisztencia nemesítés elégtelenségét, az eddig alkalmazott módszerek kiürülését, a genetikai háttér beszűkülését, a nemesítési célkitűzések és a piaci igények összehangolatlanságát, a könnyű utántermeszthetőséget, a nem kellő fajtavédelmet, és nem utolsó sorban a tőke-, és eszközhiányt.
Megemlítette, a nemesítési munka helyzetelemzéssel feltárt erősségei és hiányosságai irányt mutatóak a jövő célkitűzéseit illetően. Többek között hibrid fajtákra, a piacot folyamatosan ellátó fajtaújdonságokra, a gazdaságilag jelentős fajok genetikai potenciáljának javítására, hiányzó szín és formavariánsok kifejlesztésére lesz szükség. A megvalósítás eszközei között a korszerű nemesítési eljárások bevezetését, a genetikai háttér kiszélesítését, a piaci igényekre alapozott prioritások felállítását nevezte meg. 
Vázolta továbbá az egynyári vetőmagok forgalmazási helyzetét. Elmondta, nehezíti az értékesítést a fajtavédelem-, az újdonságok- és a piacfelmérés hiánya, a vetőmagtételek egyenetlen minősége, a külföldi forrásból is beszerezhető fajták alacsony árai, a hazai piac bővítésének korlátai, valamint az ellenőrizetlen fajtahasználat.
Kifejtette a jövőben nagyobb hangsúlyt kell helyezni az új fajtákra, előnybe helyezni a nagy volumenben értékesíthető fajták kereskedelmét, a fajtatulajdonosi jogok érvényesítését, a korszerű hibrid fajták forgalmazását, valamit professzionális értékesítési eszközök alkalmazását. 
A vázolt célkitűzések egyfajta munkamegosztást is megkövetelnek. A nemesítő a korszerű eljárások alkalmazásával nemesítsen, a kereskedő profit orientált módon kereskedjen, figyelmeztetett.  

Innovációs termékfejlesztés


Orlóci László a Magyar Díszkertészek Szövetségének elnöke, a magyarországi dísznövény kutatás és nemesítés helyzetéről tartott előadást.
Bevezetőjében hangsúlyozta, kutatás-fejlesztés a gazdasági verseny része, miután a gazdasági verseny piaci feltételei az ágazat tudományos fejlettségére is hatást gyakorolnak. Az európai dísznövényágazatra már ma is hatalmas innovációs nyomás nehezedik. A jövőben egyre több növény előállítása, beleértve a virágmagtermesztést is, áthelyeződhet az Európai Unión kívüli országokba. A fokozódó versenyhelyzethez az uniós országoknak is fel kell zárkózni. 
Az ágazat jelenlegi kutatási, fejlesztési és innovációs helyzetét értékelve elmondta, apránként megszűnt a kutatói tevékenység, érdemi nemesítő munka csupán néhány faj esetében folyik. A helyzet orvoslására, a szakma javaslatával mielőbb ki kell jelölni a kutatás, fejlesztés leginkább versenyképes területeit, amelyek érdemesek arra, hogy központi forrásból és egyéb működő tőke bevonásával finanszírozásban részesüljenek, szem előtt tartva, hogy értékes és használható eredmények szülessenek.
Kiemelt célok közé sorolta az energiakérdés javítását, az öntözés korszerűsítését, a költségkímélő, modern technológiák átvételét, a génmegőrzést, a hazai fajták gondnokságát, az oktatás és a gyakorlati képzés színvonalának javítását. Az utánpótlás nevelés hosszú évtizedes feladat, figyelmeztetett.
Beszámolt arról is, hogy a Magyar Díszkertészek Szövetsége összeállította a zöldfelület-gazdálkodás, a növényházi dísznövénytermesztés, kertészeti ökológia területén javasolt kutatási témaköröket, melyek segíthetik a hosszú távú piaci megfelelését és megélhetését a szakmának. A lágyszárú növények köréből, - a témához kapcsolódóan - a magyar nemesítésű új virágágyi dísznövényfajták in vitro szaporítását, génmegőrzését és nemesítését hangsúlyozta. Fontosnak tartaná a szárazságtűrő lágyszárú évelő dísznövények közterületi alkalmazásának vizsgálatát is, a termőhelyi tulajdonságok, a dekorációs érték valamint a szerves anyag termelés közti összefüggések feltárását.
Megjegyezte az alap-, és alkalmazott kutatások összehangolása még hatékonyabbá teheti a későbbi innovációs tevékenységet, amelyek közül az egyik legfontosabbnak az innovációs termékfejlesztést nevezte.  (példaként hozta a gyors fajtaváltást)

Portfólió elemzés
Pavelka Árpád a Zöldségtermesztési Kutató Intézet ZRt. kereskedelmi igazgatója röviden ismertette az intézetükben folyó vetőmag minősítési és forgalmazási rendszert, elsősorban annak okán, hogy a hazai nemesítésű egynyári virágvetőmag fajták értékesítése a jövőben rajtuk keresztül bonyolódik.
Elmondta az állami tulajdonú kutató intézet az elmúlt 20 év alatt nem vett igénybe állami támogatást a működéséhez, ami a tevékenységük teljes folyamatára kiterjesztett piaci alapú újraszervezését tette szükségessé.  Saját kézbe vették a vetőmag előállítást, a vetőmag tisztítását, minőségellenőrzését, a termékek piaci bevezetését. A piaci információk visszacsatolásával a nemesítés számára a célok kijelölését.
A jövőben, a virágvetőmagok területén is elindítják ezt a folyamatot. Ezt megelőzően áttekintették és elvégezték a magyar termékjegyzékben szereplő 122 egynyári fajta elemzését. Tiszteletben tartva az elmúlt 60 év eredményeit, a fajtákat a „génmegőrzés”, a „gazdaságosan nem forgalmazható” és „gazdaságosan forgalmazható” kategóriákba sorolták. Célul tűzték ki a termékek hazai és nemzetközi versenyképességének megteremtését, a magyar nemesítésű virágvetőmagok és fajták üzleti alapú pozicionálását.
Szándékuk továbbá, a nemesítési munka dinamizálása, nyitottá és ellenőrizhetővé tétele. A tesztelések a nemzetközi versenyképességet fokozzák, jegyezte meg. Tervezik a virágvetőmag-termeltetés beindítását is, ám komoly termelési háttér felállítását a jelenlegi piaci igény nem teszi lehetővé, ez várhatóan egy későbbi lépés lesz. Termékmenedzser foglalkozik az igények felmérésével. Információi adnak majd támpontot az új és hasznos nemesítési célok, a további fejlesztési irányok megfogalmazására.

Eger, a legkiválóbbak egyike

Az Egerben folyó zöldfelület fenntartás munkáját Ferenczy Tamás - akit a Magyar Önkormányzati Főkertész Szövetség 2012-ben az Év Főkertészének választott – mutatta be.
A Városgondozás Eger Kft. fenntartása alá vont zöldterület 1 millió 200 ezer m2. Ebből közel 3 ezer m2-en a város 40 pontján mintegy 78 ezer darab egynyári virágot ültetnek melynek 60%-a magyar nemesítésű fajta. A magas arány is jelzi, a fajták az elmúlt években kiváló szárazság- és hőtűrő-képességükről, sugárzással szembeni ellenálló képességükről, tartós és hosszan tartó virágzásról, kiváló bokrosodó képességről tettek tanúságot. Utóbbi okán alacsonyabb a négyzetméterenkénti palántaszükséglet is, hangsúlyozta.
Igyekeznek bővíteni az intenzív fenntartású kategóriába sorolható területek arányát, másrészt a lakótelepi övezeteket is megelégedést kiváltó szinten tartani.
Az egynyári növények mellett szezonálisan több tízezer kétnyári- és hagymás növényt ültetnek a parkokba. A fenntartott zöldfelület fái között több védett faj is található, mint a 2012-ben az Európa Év Fája kitüntető címet elnyert keleti platán.
Az Egerben folyó zöldfelület fenntartás az ország keleti régióját tekintve komoly színvonalat képvisel. Egyedülálló a helyi Büntetés-végrehajtási Intézet és a Városgondozás Eger Kft. több éve tartó „Börtön a városért” elnevezésű közterület és zöldfelület gondozó programja.
Az elmúlt csaknem két évtized alatt Eger szinte minden alkalommal részesült valamilyen rangos, virágosításért járó elismerésben, és a Virágos Magyarországért verseny legkiválóbbjai közé emelkedett. 2006-ban a „város” kategória első helyezettje volt. 2007-ben az Európai Virágos Városok és Falvak Versenyén (Entente  Florale Europe) a nemzetközi zsűri aranyéremmel jutalmazta. A városba évente látogató 1 millió turista és az elért „virágos” eredmények megkövetelik a nívós szakmai munkát. 2012-ben Miniszterelnöki Díjat kapott a Virágos Magyarországért Környezetszépítő Verseny díjkiosztó gáláján. A városba évente látogató 1 millió turista és az elért „virágos” eredmények megkövetelik a nívós szakmai munkát.

Fleuroselect aranyérmes az Ocimum Basilicum Purple Ball
Újabb magyar egynyári virágfajta ért el nemzetközi sikert, a díjátadásra Nantes-ban került sor. A magyar nemesítés nemzetközi híre, rangja jelentős.
Szabó Mária elmondta bazsalikom nemesítése már a 80-as években megkezdődött. Kováts Zoltán folyamatosan kereste a hazai kontinentális, szélsőséges éghajlatra alkalmas további fajokat. Így kerültek a gyógy-, és fűszernövények a látótérbe, majd megkezdődött a kettőshasznosítású növények programja. (izsóp, körömvirág, bazsalikom)
A Fleuroselect aranyéremmel díjazott Ocimum Basilicum Purple Ball jó szárazságtűrését a bazsalikom magas illóolajtartalma okozza. Levelei keskenyek, lilák, illatosak. Nagy forróságban feketének tűnhetnek. Habitusa szerint szép egységes formás gömbök, virágágyi kiültetésben és balkonládákban egyaránt alkalmazhatók.
A fajtát 2013-ban jelentették be a Fleuroselect nemzetközi szervezethez, ahol 2 éven át vizsgálták különböző szempontok alapján, míg a zsűri 2015-ben aranyéremmel jutalmazta. Ocimum Basilicum Purple Ball

 

 


Ajánlja a cikket ismerősének | Nyomtatható verzió | Cikk tetejére

Az oldalon szereplő információk, képek és publikációk szerzői jogvédelem alatt állnak.
Minimum felbontás: 1024 x 768 | Grafika és kivitelezés: Civertan Grafikai Stúdió