Agrárkamarai Választások »»

Az agrárkamarai választásokra 2017. november 3.-án kerül sor.
Legfrissebb bejegyzések:
2017-11-30
Szavazóképes, köztestületi tagokkal a kamarai munkában | részletek
A Magyar Díszkertészek Szövetsége országjáró rendezvénysorozatának hódmezővásárhelyi programja a dísznövény ágazat gazdasági kérdéseivel és a növényvédelem kihívásaival foglalkozott. Orlóci...
2017-11-27
Szakmai Konferencia | részletek
  A Magyar Díszkertészek Szövetsége és a Magyar Díszfaiskolások Egyesülete tisztelettel meghívja "A dísznövény ágazat gazdasági kérdései, a dísznövényvédelem kihívásai, válaszok és...
2017-11-14
Szakmai konferencia: A dísznövény ágazat gazdasági kérdései, a dísznövényvédelem kihívásai, válaszok és megoldások címmel | részletek
A Magyar Díszkertészek Szövetsége „A dísznövény ágazat gazdasági kérdései, a dísznövényvédelem kihívásai, válaszok és megoldások” címmel szakmai konferenciát tart Hódmezővásárhelyen,...
adóügyi és pályázati lehetőségekkel kapcsolatos konferencián elhangzott előadások

Csépe Balázs (főosztályvezető helyettes, Miniszterelnökség) A vidékfejlesztés és foglalkoztatási politika, támogatások a dísznövény ágazatban címmel tartott előadást.

Vázolta, mire lehet számítani a 2014-2020 időszakban az európai uniós társfinanszírozású hazai vidékfejlesztési programból. Jelezte a program hivatalos változatáról Brüsszelben folyik a bizottsági egyeztetés, annak érdekében, hogy a hazai viszonyokra legjobban adaptálva lehessen a forrásokat felhasználni. Ismételten hangsúlyozta, előtérbe kívánják helyezni a  munkaintenzív ágazatok, így a kertészeti ágazat támogatását. A programban a dísznövény ágazat támogatása is szerepel.

Beszét arról, hogy az uniós források a mezőgazdaságba két pilléren keresztül érkeznek. Az I. pillér a közvetlen támogatások (területalapú támogatások), a II. pillér a Vidékfejlesztési Program (VP) része. A mezőgazdaság 2014-2020 között összességében több pénzhez jut mint az előző ciklusban, hozzátéve, hogy a vidékfejlesztési támogatások arányaiban csökkennek, míg a terület alapú támogatások nőnek a korábbi időszakhoz képest. Számokban kifejezve az I. pillérre 2.778 Mrd Ft, míg a II. pillérre 1.029 Mrd Ft az előirányzott forrás.

Az európai unió Közös Agrárpolitikájában (KAP) az életképes élelmiszertermelést, a természeti erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodást, valamint a kiegyensúlyozott területi fejlődést, ebben a vidéki közösségek és munkahelyek megőrzését hagyták jóvá fő célkitűzésekként a brüsszeli döntéshozók.

A VP tervezett forrásmegosztásában a legnagyobb tétel 37 % a beruházásokat (elsősorban a gazdálkodás munkagépeit) támogatja. A VP egyik alprogramja a fiatal gazdák indulását segítené és részben az agrárágazat fiatalítását is szolgálná. A fiatal gazda program azokat támogatja, akik először indítanak saját jogon vállalkozást. A 40 éves vagy fiatalabb, szakirányú végzettséggel rendelkezők induló támogatása 40 ezer euro. Az elmúlt ciklusban a kertészeti támogatások 39 %-át az induló fiatal gazdák igényelték, valószínű a jövőben is így lesz, mondta.

A kertészeti támogatások programjában a versenyképesség javítása, az energiafelhasználás hatékonyságának javítása, valamint a fiatal gazdálkodók kertészeti technológia- és eszközfejlesztése szerepel. A versenyképesség javítását, valamint az energiafelhasználás hatékonyságának javítását szolgáló célkitűzésekre pályázóknak kiemelt figyelmet kell fordítani a foglalkoztatás fenntartására, jó esetben növelésére, valamint a korszerű technológiák alkalmazására.
Új eljárásrend lép életbe, mely szerint a pályázat elnyerése kapcsán a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal nem határozatot hoz, hanem szerződést köt a gazdálkodóval. Egyszerűsödik az elszámolás rendje, az elbírálás meghatározott összeghatárig, valamint további könnyítést jelent a gazdálkodóknak az előleg nyújtása, a saját teljesítés, a természetbeni hozzájárulás elszámolása, valamint a számlával igazolt használt eszközök vásárlásának a lehetősége. 

Bövebben… letöltés

Fotó: Csépe Balázs

 

 

Sipos Zoltán (Censor Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft.) előadásában az aktuális és a következő évi adózási, számviteli kötelezettségeket ismertetett.

Kiemelve néhányat:

a reklámadóval kapcsolatban arra hívta fel a figyelmet, hogy reklám szolgáltatások igénybevételekor ügyelni kell arra, hogy a számlát kibocsátó a számlán nyilatkozzon arról, hogy az adó befizetési kötelezettségnek eleget tesz. Azokat a reklámszámlákat melyek az ilyen jellegű nyilatkozatot nem tartalmazzák nem célszerű befogadni.

megemlítette, hogy a határidőre ki nem fizetett számlák után késedelmenként 40 euró behajtási költség átalány érvényesíthető.  

környezetvédelmi termékdíj fizetésre a gyártó és az importáló kötelezett. Az adó alanya az első forgalomba hozó. 

egy az előadás idején még el nem fogadott törvényjavaslat szerint januártól új Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer (EKAER) lép életbe. Minden olyan járműre kiterjed majd, melynek útdíjat kell fizetnie.  Az EKAER az unióból Magyarország területére, Magyarország területéről az unió valamely más tagállamába irányuló, illetve a Magyarország területén belül megvalósuló termék közúti fuvarozásával összefüggő adókötelezettségek teljesítésének ellenőrzését szolgálja. A törvény elfogadása után a fuvarozóknak  EKAER nyilvántartási számot kell kérni az adóhatóságtól.

A munkaügyi és foglalkoztatási kérdésköröket érintve többek között a munkaviszony és a megbízásos jogviszony elkülönítéséről, a munkaviszony létesítésével kapcsolatos bejelentési kötelezettségről, az egyszerűsített módon létesíthető munkaviszony valamint az ezzel összefüggő bejelentési és bevallási kötelezettségről esett szó.

Fotó: Sipos Zoltán

Szakmaközi szervezetté válás a kijelölt út

Nagy érdeklődés kísérte a Magyar Díszkertészek Szövetsége által szervezett adózási, munkaügyi, és pályázati lehetőségekkel kapcsolatos szakmai konferenciát.
A rendezvény házigazdája Orlóci László elnök örömtelinek nevezte a magas munkaerő-igényű ágazatok bekerülését a támogatottak körébe. További bizakodásra adhat okot, hogy a tervek szerint a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központon (NAIK) belül önálló dísznövény kutató osztály jön létre, amely esélyt teremthet a díszkertész ágazat kutatási és innovációs terveinek megvalósításához. 

Záróbeszédében hangsúlyozta, a jelenlegi érdekképviseleti szervezetek piacra gyakorolt hatással nem rendelkeznek, ugyanakkor az ágazatok piacszabályozásában egyre fontosabb szerepet töltenek be az egyes termékpályákon szerveződő szakmaközi szervezetek. Mivel a díszkertész ágazatban ez a fajta szerveződés még nem jött létre, a szakmának feltett szándéka, hogy létrehozza.

A szakmaközi szervezet előnye többek között, hogy megkönnyíti az ágazati érdekegyeztetéseket, és elősegíti a kormányzat szakmai és jogalkotási munkáját.  A díszkertész ágazat ilyen irányú átalakulási terveit a Földművelésügyi Miniszter is támogatja. Fazekas Sándor legutóbb a 20. Hortus Hungaricus kiállítást megnyitó beszédében is jelezte támogatja a díszkertész szövetség szakmaközi szervezetté alakulását, amely elősegíti, hogy az ágazat szereplői összehangoltan lépjenek fel a bel- és külföldi piacokon.

Az átalakulás azonban, a termékpálya szereplőinek közös akaratával valósulhat meg. Ez ügyben már folynak tárgyalások, a kilátások bíztatóak. Amennyiben az ágazat ezt a közös szándékot a minisztérium felé hitelt érdemlően igazolni tudja, a miniszter ezt rendeletben engedélyezheti.  Ami annyit tesz, hogy a szakma többségének jól felfogott érdekét a szakma egészére ki lehet terjeszteni. Példaként említette a szabványosítás kérdését, ahol a kiterjesztés a piacainkra érkezőket is érinti.

A kiterjesztés köreit a szakmaközi szervezet határozhatja meg. Ha például úgy dönt, hogy a kutatást kívánja fejleszteni és erre kér kiterjesztést innovációs hozzájárulást kell fizetni mindazoknak, akik az innováció előnyeit élvezik.


Fotó: Orlóci László

 


Ajánlja a cikket ismerősének | Nyomtatható verzió | Cikk tetejére

Az oldalon szereplő információk, képek és publikációk szerzői jogvédelem alatt állnak.
Minimum felbontás: 1024 x 768 | Grafika és kivitelezés: Civertan Grafikai Stúdió