vissza | nyomtatás

A zöldfelület-gazdálkodás jövője

A NAK Országos Kertészeti Osztály Dísznövény Alosztálya legutóbbi ülésén (2017. május 17-én.), melyet a FŐKERT Nonprofit Zrt-vel közösen szervezett a Margitszigeten, a zöldfelület gazdálkodás helyzetének, gondjainak, feladatainak és együttműködési lehetőségeinek megvitatására került sor.
A felvetett témák közös szakmai egyeztetésén a díszkertész ágazat érintett szereplőinek széles köre vett részt, és megfogalmazott értékes gondolatain, véleményein keresztül a kamara is megismerhette a szakterületet érintő problémákat. 
A szakmai egyeztetésen az alábbi témák kerültek terítékre:
•    Hiányosak a zöldfelület-gazdálkodás adatai. Nem ismert a zöldfelület-gazdálkodásban résztvevő vállalkozások és foglalkoztatottak száma és az általuk előállított termelési érték. Ismeretük mind az érdekérvényesítés, mind az árutermelő díszkertészek számára hasznos lenne.  
•    Nincs felmérve a teljes magyarországi zöldfelület, nem ismert a zöld vagyon értéke. Kötelező jellegű azonos paraméterek mentén végzett országos felmérésre lenne szükség, hogy a döntéshozók tisztában legyenek azzal, hogy a zöldfelület-gazdálkodás mekkora vagyon felett rendelkezik, és ahhoz mérten biztosítson forrást a megőrzéshez. (pl. amíg nincs forintosítva az önkormányzat zöld vagyona, addig az értéktelen vagyonnak minősül).
•    Hivatalosan nincs főkertészi státusz, ám a főkertészeknek a főépítésszel azonos szintű hatáskörrel kellene rendelkezniük. Jogosultságokkal való felruházásuk a zöldfelület védelme és stratégiája szempontjából lenne lényeges. (pl. egy koros fa kivágásakor nem ültethető a helyére másik, mert a közműhatóság megakadályozza).
•    A közterületek tervezésével kapcsolatban felmerülő igény, hogy olyan tervező kapjon lehetőséget, aki ért hozzá, aki tisztában van annak megépíthetőségével, fenntarthatóságával és a megőrzés költségeivel. (A zöldfelületek fenntartóinak nincs jogosítványuk a tervek véleményezésére). Az építés kapcsán meg kell határozni a folyamatok, (pl. faültetés, talajcsere, rögzítés, fenntartás, felelősség kérdése) kötelező minőségi elvárásait. Javaslat született arra, hogy kötelezően alkalmazandó legyen felelős építésvezető, felelős kertész műszaki ellenőr, akinek az aláírása nélkül nem végezhető el munka, és hogy a fenntartásban is szakemberek vegyenek részt.
•    Egybehangzó véleményként fogalmazódott meg a zöldfelületi szabványok bevezetésének a szükségessége. A faültetési, kivitelezési, füvesítési szabványok kidolgozás alatt állnak, míg a „favédelem építési területen” szabvány már elkészült.
•    A zöldfelület gazdálkodás és a díszfaiskolai termelés kapcsolatának kérdéskörét tekintve, a termesztők számára kiszámítható és tervezhető lenne, ha az önkormányzatok a rövid-, közép- és hosszú távú zöldfelületi terveik és növényigényük birtokában (jól szervezett zöldfelület-gazdálkodást feltételezve), a faiskolákkal felvennék a kapcsolatot és leadnák előrendeléseiket.
A felvázolt javaslatok megvalósításához több, jelenleg hatályos jogszabály módosítására, esetleg új törvény alkotására lenne szükség. A NAK kertészeti osztálya igéretet tett arra, hogy közreműködik a döntés-előkészítési folyamatok lebonyolításában. Ennek érdekében megalakult a Zöldfelület Gazdálkodási Munkacsoport.

Dr. Mártonffy Béla, (NAK országos kertészeti osztályelnöke) Előremutató megbszélésnek ítélte a fenntartható zöldfelület-gazdálkodás jövőbeli sorsát alapvetően meghatározó tennivalók és feladatok összegzését. A NAK kertészeti osztálya igyekszik a döntés-előkészítési folyamatokat lebonyolítani.

 

 

Lukács Zoltán, (NAK országos díszkertész alosztályvezetője) a dísznövényágazat termelési értéke 49 milliárd forint volt a NAK 2015-ös adatai szerint a 620 kamarai tag és a 2500 foglalkoztatott tekintetében. A zöldfelület-gazdálkodás adatai nem ismertek.

 

 

Hegedűs Gábor, (Főkert Nonprofit Zrt. vezérigazgató-helyettese) nincs felmérve a teljes magyarországi zöldfelület, nem ismert a zöld vagyon értéke. Országos felmérésre lenne szükség, hogy a döntéshozók megismerjék, mekkora vagyon felett rendelkezik a zöldfelület-gazdálkodás.

 

 

Orlóci László, (Magyar Díszkertészek Szövetsége elnöke) az ágazat legnagyobb problémája, hogy nem rendelkezik kellő árualapal, melynek oka a kiszámíthatatlan  piacban keresendő. A zöldfelület-gazdálkodás felvevő-felszívó piaca ösztönözné a termesztést. 

 

 

Dömötör Tamás, (a Miniszterelnökség Területrendezési és Településügyi Főosztálya képviseletében): a Településfejlesztési Operatív Program (TOP) program Zöld Infrastruktúra Fejlesztési- és Fenntartási Akcióterv elősegíti a zöld infrastruktúra stratégia települési szintű megvalósítását.